Po wydrukowaniu karty z psychologii transportu pojawi się
      przycisk Zaświadczenie ciemnia

Pojawi się okno w którym należy podać sten jaki osoba badana
      uzyskała

Wartosć stebnową podajemy w/g zasady